Giới thiệu chung

Website thương mại điện tử Cosme.vn do Lê Thị bảo Giang thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam có nhu cầu mua hàng trực tuyến.

Sản phẩm được kinh doanh tại website thương mại điện tử Cosme.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, không bán hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hoạt động mua bán tại website thương mại điện tử Cosme.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

1. TÊN MIỀN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Cosme.VN:

Website thương mại điện tử Cosme.vn do Lê Thị Bảo Giang phát triển với tên miền giao dịch là: www.cosme.vn (sau đây gọi tắt là: “Website TMĐT cosme.vn”).

2. ĐỊNH NGHĨA CHUNG:

  • Người bán là Lê Thị Bảo Giang
  • Người mua là công dân Việt Nam trên khắp 63 tỉnh thành. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký để thực hiện giao dịch.
  • Thành viên là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại Website TMĐT cosme.vn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia Website TMĐT cosme.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.